Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 05-06-2024 προγραμματίστηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΟΝ  με την Γενική Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών κα Καρασιώτου Παυλίνα για να συζητηθεί η αναπροσαρμογή των οδοιπορικών εξόδων. Η συνάντηση αυτή είναι κρίσιμη για την προώθηση των αιτημάτων μας και την εξασφάλιση δικαιότερων αποζημιώσεων των αιμοκαθαιρομένων.