2019_12_19_ΠΟΝ_ΗΠΑΡΧΩ_ΣΥΝΕΧΙΖΩ_Επιστολή-στον-ΥΕ-κ-Γεραπετρίτη-για-το-μεταμοσχευτικό-πρόγραμμα-της-χώρας

Προτάσεις για την αναβάθμιση του μεταμοσχευτικού προγράμματος στη χώρα μας