ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ) : https://www.esamea.gr/el

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) : https://www.eopyy.gov.gr

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : https://opeka.gr

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (ΕΟΜ) :  https://www.eom.gr

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μεταμόσχευσης Οργάνων (ESOT) : https://esot.org

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΏΝ (EKPF) : https://ekpf.eu/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ : https://www.ene.gr

Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων (EEM)  : https://hsot.gr

Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) : https://www.efka.gov.gr/el

ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕΠΑ) : https://apps.ika.gr/eKEPA/

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών Π.Σ.Ν. : https://psnrenal.gr

Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού(Π.Σ.Μ.Ν.) : www.psmn.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : https://syllogosnefropathon.wixsite.com/snefropath-thes

Παγκόσμια Συμμαχία Ασθενών για την Υγεία των Νεφρών: https://globalkidneyalliance.org/