ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

Η ομοσπονδία

Αποστολή της Ομοσπονδίας είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της κοινωνικής περιθωριοποίησης των νεφροπαθών, η υποστήριξη και η εμψύχωση για την ισότιμη συμμετοχή τους στις κοινωνικές διεργασίες,  μέσω της συνεχούς διεκδίκησης της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και συνθήκες διαβίωσης  που να συνάδουν με τον  παραγόμενο πλούτο στην χώρα μας .

η  βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τους νεφροπαθείς στον δημόσιο τομέα και τον έλεγχο του ιδιωτικού καθώς και την επιδίωξη εφαρμογής στη χώρα μας των πλέον σύγχρονων ιατρο-τεχνολογικών εξελίξεων   για την αντιμετώπιση της νεφρικής ανεπάρκειας (υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας και μεταμόσχευση),

η περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη υποστηρικτών θεσμικών μέτρων  από την πολιτεία για τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή ή μεταμόσχευση) τόσο  για όσους εργάζονται ή προσπαθούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, όσο και για τους συνταξιούχους.

η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου των μεταμοσχεύσεων προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές και επιστημονικές εξελίξεις και την ανάγκη για αύξηση των μεταμοσχεύσεων από πτωματικό ή ζωντανό δότη.

η ανάληψη δράσεων για την διάδοση της ιδέας της δωρεάς ιστών και οργάνων

η επίτευξη συμμαχιών με χρόνια πάσχοντες, ΑμεΑ και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας