Παράταση για ανασφάλιστους έως 30 Ιουνίου 2024 και απαλλαγή από συμμετοχή σε εργαστ. και απεικ. εξετάσεις_compressed_compressed_compressed-compressed