ΠΟΝ: Χωρίς τέλος ο εμπαιγμός του Υπουργείου Οικονομικών για τα οδοιπορικά των Νεφροπαθών • ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ NEPHRON AIMOKATHARSI