Χωρίς απάντηση αίτημα του υπουργείου Υγείας στο Οικονομικών για τους αιμοκαθαιρόμενους – Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικού Management (eefam.gr)