Για τη Σύνδεση σας παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://www.livemedia.gr/vaccinekidney21

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να το κατεβάσετε παρακάτω