ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή  19/5/2017 κλιμάκιο του ΔΣ της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών, συναντήθηκε  με τις διοικήσεις του Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και του ΓΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ, προκειμένου να τους εκθέσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονάδες νεφρού και η μεταμοσχευτική κλινική και να αναζητηθούν λύσεις που θα εξασφαλίζουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους νεφροπαθείς της περιοχής.

Από τα 2 νοσοκομεία το  Πανεπιστημιακό αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα,  τα οποία εκτέθηκαν στην διοίκηση του νοσοκομείου που υποσχέθηκε  να καταβάλει  προσπάθειες για την επίλυση τους. Αναλυτικά:

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διαθέτει εξαιρετικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, οι χώροι όμως που εδράζεται η μονάδα νεφρού είναι εξαιρετικά περιορισμένοι, ενώ τα 8 μηχανήματα αιμοκάθαρσης είναι απαρχαιωμένα και πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα.  Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στην μονάδα βρίσκονται 3 μηχανήματα που είναι τόσο παλιά που ακόμη και η εταιρεία παραγωγής τους σταμάτησε να τα υποστηρίζει τεχνικά.  Η έλλειψη μηχανημάτων αιμοκάθαρσης είναι τόσο σοβαρή που η μονάδα δεν μπορεί να κάνει νέες εντάξεις για αιμοκάθαρση, ενώ προβλήματα δημιουργούνται ακόμη και στα έκτακτα περιστατικά.

 

Από την διοίκηση ζητήθηκε:

 

Α)  Η αντικατάσταση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης και μάλιστα η συνολική προμήθεια 14, έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες της ευρύτερης περιοχής σε συνεδρίες αιμοκάθαρσης.

Β) Η άμεση αντικατάσταση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που δεν υποστηρίζονται τεχνικά από την εταιρεία παραγωγής. Η διοίκηση επαλείφθηκε του θέματος και προχώρησε στην αντικατάσταση 2 μηχανημάτων.

Γ) Η προσθήκη νέων χώρων ή η μετεγκατάσταση της μονάδας για να μπορεί να εξυπηρετεί τις αυξανόμενες ανάγκες των νεφροπαθών της περιοχής καθώς και την ασφάλεια της υγείας των πασχόντων και του προσωπικού.

Δ)  Η προμήθεια ποιοτικών υλικών αιμοκάθαρσης (φίλτρα, γραμμές, βελόνες – fistoula)  και περιτοναϊκής κάθαρσης έτσι ώστε να μην τίθεται σε περαιτέρω κίνδυνο η υγεία των νεφροπαθών και να εξασφαλίζονται ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Ε) Η διάθεση χειρουργικών κλινών 2 φορές τουλάχιστον τον μήνα στους χειρούργους του νοσοκομείου που επιλύουν τα αγγειοχειρουργικά προβλήματα των νεφροπαθών και ιδιαίτερα της αρτηριοφλεβικής προσπέλασης απαραίτητη για την διενέργεια  της αιμοκάθαρσης και την ζωή των αιμοκαθαρόμενων.

ΣΤ) Η ενίσχυση της κλινικής με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Γενικά είναι σαφές ότι πρέπει απαραίτητα να ενισχυθούν τα νοσοκομεία και ιδιαίτερα το Πανεπιστημιακό σε προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό. Όχι μόνο για την εξυπηρέτηση των νεφροπαθών της περιοχής, αλλά  και για να δοθεί η δυνατότητα στους Ηπειρώτες νεφροπαθείς αιμοκαθαιρόμενους που είτε είναι μετανάστες στο Εξωτερικό, είτε ζουν σε άλλες περιοχές της  χώρας,    να επισκέπτονται  απρόσκοπτα τα πατρογονικά τους εδάφη και το οικογενειακό τους περιβάλλον.

 

 

Για το ΔΣ

 

Αθήνα 30/05/2017