Αθήνα 16/03/2017
Α.Π. 2144

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΝ

Προς Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Θέμα: “ Αδιανόητη η φορολόγηση του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών ”.

Κύριε Υπουργέ,
Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου είναι μια βαρύτατη, μη αναστρέψιμη, χρόνια πάθηση που προϋποθέτει την εφόρου ζωής υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας των πασχόντων προκειμένου να κρατηθούν στη ζωή. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως ο νεφροπαθής τελικού σταδίου (υπό εξωνεφρική κάθαρση ή μεταμόσχευση) περνά τη μισή του ζωή νοσηλευόμενος, καθώς εξαρτάται άμεσα από μηχανήματα και φάρμακα απαραίτητα για την περιοδική ρύθμιση των στοιχειωδέστερων βιολογικών του λειτουργιών. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζει συνοδά νοσήματα που αναπτύσσονται και αυξάνουν ακόμη περισσότερο το χάσμα που καλείται να καλύψει ο νεφροπαθής προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ατομικές και κοινωνικές του ανάγκες.
Ο σκληρός καθημερινός αγώνας των νεφροπαθών καθίσταται τραγικά άνισος μετά από 3 Μνημόνια στο σημερινό περιβάλλον οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, όπου οι μισθοί και οι συντάξεις των νεφροπαθών όπως και των άλλων αμεα έχουν συρρικνωθεί δραματικά οδηγώντας στην οικονομική εξαθλίωση και το κοινωνικό περιθώριο. Η πρόσφατη ΠΟΛ1034/2017 προσμετρώντας το διατροφικό επίδομα που λαμβάνουν οι νεφροπαθείς στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα ακυρώνει τον χαρακτηρισμό και τον λόγο για τον οποίο χορηγείται, μετατρέποντας την πρόνοια της Πολιτείας σε εισόδημα!!!!!!
Η προσμέτρηση του επιδόματος στο φορολογητέο εισόδημα δεν επιβαρύνει τους Νεφροπαθείς μόνο με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, αλλά ακυρώνει και τις φοροαπαλλαγές και παροχές που έχουν λόγω αναπηρίας (π.χ. ΕΝΦΙΑ, ΕΚΑΣ, ΚΕΑ κα.).

Επίσης στερεί την ασφαλιστική κάλυψη στους ανασφάλιστους Υπερήλικες Νεφροπαθείς, αφού με την προσμέτρηση του διατροφικού επιδόματος στα εισοδήματα των υπερηλίκων αυτοί θα χάσουν το δικαίωμα ασφάλισης με βάση όσα ορίζονται στον Ν. 4387/2016 και τις εφαρμοστικές εγκυκλίους. Χωρίς ασφαλιστική κάλυψη δεν θα είναι δυνατόν να συνεχίσουν την θεραπεία τους όπως ως σήμερα, με αποτέλεσμα να πρέπει να αναζητήσουν συνεδρίες αιμοκάθαρσης στις εφημερίες των νοσοκομείων, χωρίς ιατρικό φάκελο!!!!!, σε διαφορετικά μηχανήματα και φίλτρα αιμοκάθαρσης!!!!!!!!, με διαφορετικούς ιατρούς!!!!!! και σε διαφορετικές ώρες, ΜΕΡΑ ΠΑΡΑ ΜΕΡΑ, με τραγικές πιθανώς συνέπειες για την υγεία τους.
Τονίζουμε κύριε Υπουργέ ότι η αναφερόμενη ΠΟΛ ακυρώνει !!!!!!!! τις διατάξεις του ν. 4387/2016, άρθρο 93, παρ. 2, σημεία α και β, στις οποίες το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών όπως και τα αναπηρικά επιδόματα δεν υπολογίζονται στο ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα για την ένταξη των ανασφαλίστων υπερήλικων στο ΕΚΑΑΥ (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων). Τελικά κύριε Υπουργέ ποιος αποφασίζει για τις ζωές των ανθρώπων στην χώρα μας;;;; Το κοινοβούλιο ή οι ερμηνείες των υπηρεσιών ;;;;;
Η φορολόγηση του Διατροφικού Επιδόματος εκτός από σκληρή και κοινωνικά άδικη πολιτική καθίσταται εκ προοιμίου και αναποτελεσματική, καθώς η συμβολή τέτοιων μέτρων στη μείωση των ταμειακών ελλειμμάτων δε μπορεί παρά να είναι πενιχρή. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς πως σε μια χώρα στην οποία το προσδόκιμο ζωής ξεπερνά τα 80 χρόνια, το προσδόκιμο ζωής των νεφροπαθών πλησιάζει μετά βίας τα 10 έτη.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, το διατροφικό επίδομα δίνεται στους νεφροπαθείς για την κάλυψη μέρους του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από την διαχείριση της πάθησης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της με αξιοπρέπεια προς την υγεία τους, την οικογένεια και το κοινωνικό τους περιβάλλον και δεν έχει τα χαρακτηριστικά του εισοδήματος.
Ζητούμε από εσάς να διορθώσετε την ΠΟΛ1034/2017 εξαιρώντας το διατροφικό επίδομα, καθώς και τα άλλα αναπηρικά επιδόματα από κάθε έννοια φορολόγησης. Για να αποφευχθούν στο μέλλον αυθαίρετες ερμηνείες σαν αυτήν που αναφέρετε στην παραπάνω ΠΟΛ ζητούμε να προχωρήσετε σε οριζόντια ρύθμιση που να εξαιρεί το διατροφικό επίδομα από κάθε εισοδηματικό όριο που τίθεται στις δημοσιονομικές και άλλες παρεμβάσεις οικονομικού χαρακτήρα της Κυβέρνησης.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται μέτρα περαιτέρω περιθωριοποίησης των βαριά χρόνια πασχόντων και των αναπήρων αντί να λαμβάνονται μέτρα θετικών διακρίσεων που θα συμβάλουν εποικοδομητικά στην όποια έννοια Κοινωνικού Κράτους και κοινωνικής συνοχής απέμεινε.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ.ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ