ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών ευχαριστεί τον Υπουργό Υγείας,  τόσο για την ευαισθησία που επέδειξε για τους ανασφάλιστους Νεφροπαθείς, όσο και για τον τρόπο επίλυσης του εξαιρετικά σοβαρού αυτού προβλήματος τοποθετώντας τους σε συγκεκριμένες θέσεις αιμοκάθαρσης στα δημόσια νοσοκομεία.

Η τοποθέτηση έγινε σύμφωνα τις ανάγκες των αιμοκαθαρόμενων Νεφροπαθών καθώς επίσης και με τις διαθέσιμες θέσεις στα νοσοκομεία. Η τοποθέτηση των αιμοκαθαρόμενων θα συμβάλει καθοριστικά στην βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνουν γιατί πλέον θα έχουν έναν ιατρικό φάκελο, γιατρούς και νοσηλευτές, που θα τους παρακολουθούν σε τακτική βάση και οι αναγκαίες παρεμβάσεις θα γίνονται με βάση τακτικό προγραμματισμό που ορίζει ο θεράπων ιατρός.

Ως τώρα οι ανασφάλιστοι αιμοκαθαρόμενοι,  ο αριθμός των οποίων γιγαντώθηκε στα χρόνια της κρίσης,  αναγκάζονταν να περιφέρονται από εφημερία σε εφημερία ψάχνοντας για μια θέση αιμοκάθαρσης .